Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Днепродзержинск

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Керівництво ПАТ "ДнСЗ" комплексно підходить до аналізу системи менеджменту якості, бере на себе відповідальність перед партнерами і клієнтами за високі показники своєї продукції. У структурі заводу діють три підрозділи, які забезпечують організацію контролю якості продукції, що випускається. Це - відділи управління якістю, технічного контролю та центральна заводська лабораторія. Лабораторія акредитована Національним Агентством Акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 : 2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій".

На заводі впроваджена і діє Система менеджменту якості. Вона включає бізнес-процеси вхідного контролю, якості підготовки виробництва, поопераційного контролю, якості розробки технологічної документації, контролю якості готової продукції, якості підготовки кадрів, ремонту устаткування і т.д. СМЯ заводу підтверджена двома сертифікатами:
- на відповідність ДСТУ ISO 9001 : 2009 (ISO 9001 : 2008, IDT) в системі сертифікації УкрСЕПРО, виданого ДОСЗТ;
- на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 : 2008, виданого ТОВ "Тюф Норд Україна".
Ці сертифікати підтверджують наявність на підприємстві контрольованих умов для випуску продукції такої якості, щоб споживач був задоволений придбаним товаром.

Продукція заводу сертифікована:
- в системі сертифікації УкрСЕПРО, сертифікати видані ДОСЗТ;
- в Регістрі сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Міністерства шляхів сполучення Російської Федерації (ФБУ "РС ФЗТ"). Щорічно підприємство підтверджує відповідність товарів, що випускаються, сертифікатам.
Готова продукція підлягає контролю з боку постійного представника "Укрзалiзниці", який перебуває на заводі та бере безпосередню участь в розробці і впровадженні заходів, спрямованих на подальше підвищення якості і освоєння її нових видів.
Для максимального задоволення запитів споживачів, в тому числі індивідуальних, на заводі працює проектно-конструкторський відділ. Його фахівцями розробляються нові конструкції елементів верхньої будови колії, а також модернізуються серійні із застосуванням елементів, що пройшли постановку на виробництво в нових проектах.
Провідним інженером ПКВ проводиться авторський нагляд за продукцією, що знаходиться в дослідній експлуатації для отримання достовірної інформації про роботу виробу і своєчасного ухвалення рішень за результатами спостережень.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team