Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Черновцы

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до порядку денного річних (чергових) загальних зборів

акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро,вул. Любарського, буд.181

 

Шановні акціонери!

ПАТ «ДнСЗ» повідомляє Вас, що рішенням Наглядової раді ПАТ «ДнСЗ» від 03.04.2017 р. за пропозицією акціонера, вододіючого більш 5% простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ», проект порядку денного загальних зборів ПАТ «ДнСЗ», призначених на 21 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», доповнений новими питаннями:

1. «Затвердження розміру дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2014 рік»

Проект рішення:

«Затвердити розмір дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2014 рік в сумі 230,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів нерозподіленого прибутку 58 548 800,00 грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківські рахунки) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України».

2. «Затвердження розміру дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2015 рік».

Проект рішення:

«Затвердити розмір дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2015 рік в сумі 240,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів нерозподіленого прибутку 61 094 400,00 грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківські рахунки) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України».

 

Голова Наглядової ради                                                                                              Афанасьєв О.А.

 

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team