Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Луцк

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Станом на 01.04.2014 г.

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (станом на 01.04.2014г.)

ПОСАДОВІ ОСОБИ

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість
за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

5

6

7

8

9

10

Голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ"-генеральний директор заводу

Тараненко Сергiй Дмитрович

0

0

0

0

0

0

Перший заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Крячко Валерiй Олександрович

0

0

0

0

0

0

Заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Запривода Юрiй Петрович

4

0.0015

4

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ", головний бухгалтер

Єлисеєва Свiтлана Павлiвна

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Сидоренко Тамара Павлiвна

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Корноухова Клара Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Тлябiчев Адам Магомедович

1

0.0003

1

0

0

0

Голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Краснов Загiд Геннадiйович

1

0.0004

1

0

0

0

Заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Литвин Григорiй Федорович

1

0.0004

1

0

0

0

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»

44

0.0173

44

0

0

0

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Тараненко Iрина Вiкторiвна

1

0.0003

1

0

0

0

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Буханцов Олег Васильович

1

0.0004

1

0

0

0

Особи, що володіють 10 відсотків та більше акцій ПАТ «ДнСЗ»

Найменування юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

DARINOR ENTERPRISES LIMITED(Кіпр)

46574

18,2959

46574

0

0

0

JONEN CAPITAL LIMITED(Кіпр)

51304

20,1540

51304

0

0

0

ANAXSOL INVESMENTS LIMITED(Кіпр)

40251

15.8120

40251

0

0

0

IAPSEM HOLDINGS LIMITED(Кіпр)

47493

18,6569

47493

0

0

0

EPIMEX OPERATIONS LIMITED(Кіпр)

62999

24,7482

62999

0

0

0

Голова Правління ПАТ «ДнСЗ»- генеральний директор заводу Тараненко С.Д.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team