Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Червоноград

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Особлива інформація», «Інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 20.03.2015

Повідомлення про виникнення особливої емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»;

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;

3. Місцезнаходження:  Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181;

4. Міжміський код, телефон та факс: тел.(0562) 34-70-03, (0562)38-44-07, факс (056) 790-21-22;

5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua, tat@dsz.dp.ua;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

1. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 20.03.2015р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління, заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ» Заприводи Юрія Петровича на підставі особистої заяви. Паспорт серія АЕ №220053, виданий  26.03.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.

Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0016%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 5 років 10 місяців.

           

2. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 20.03.2015р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Здюмаєва Олександра Валентиновича у зв`язку з припиненням повноважень члена Правління Заприводи Юрія Петровича. Рішенням Правління ПАТ «ДнСЗ» від 20.03.2015 р. Здюмаєва Олександра Валентиновича обрано заступником голови Правління ПАТ «ДнСЗ» у зв`язку з припиненням повноважень заступника голови Правління Заприводи Юрія Петровича.  Паспорт серія АК № 992052, виданий  14.07.2000 р. Новомосковським МВ  УМВС України в Днiпропетровськiй областi.

Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - акціями ПАТ «ДнСЗ » не володіє. Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,на який обрано – 2 роки до чергових Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» 2017 року. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років - начальник цеху в ТОВ «Нові технології», заступник начальника виробничого відділу ВАТ «ДнСЗ», начальник виробничого відділу ВАТ (ПАТ) «ДнСЗ»,  директор з виробництва ПАТ «ДнСЗ».

    III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

  Голова Правління ПАТ «ДнСЗ»-

  генеральний директор заводу                                       Тараненко С.Д.

                                                                                                        20.03.2015р.

Розміщено на сайті www.dsz.dp.ua 23.03.2015р.

 

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team