Завантаження

Ім'я Файл
1 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік (опубліковано 24.04.2018р) [doc]
2 Особлива інформація "Про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочиннів" (опубліковано 13.04.2018р.) [doc]
3 Особлива інформація "Про зміну складу посадових осіб емітента" (опублікована 13.04.2018г.) [doc]
4 Протокол Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018г. (Опубліковано 13.04.2018г.) [doc]
5 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 06.04.2018р.) [doc]
6 Повідомлення про зміни до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 27.03.2018р) [doc]
7 Про скликання річних загальних зборів АТ, які відбудуться 10.04.2018р. (опубліковано 06.03.2018р.) [doc]
8 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства (ОПУБЛІКОВАНО 07.02.2018Р) [doc]
9 Особлива інформація про дівіденди (опубліковано 28.02.2018р.) [doc]
10 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (опубліковано 07.02.2018р) [doc]
11 Протокол позачергових загальних зборів від 31.01.2018р. (опубліковано 07.02.2018р.) [doc]
12 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 30.01.2018р.) [doc]
13 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства (опубліковано 04.01.2018р) [doc]
14 Про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 31 січня 2018 року (опубліковано 27.12.2017р.) [doc]
15 ОТЧЕТЫ ЗА 2017 ГОД: 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА [rar]
16 Особлива інформація про згоду на правочини із зацікавленістю (опубліковано 19.07.2017р.) [doc]
17 ОТЧЁТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА [rar]
18 Особлива інформація про виплату дивідендів (опубліковано 12.06.2017р.) [pdf]
19 ІНФОРМАЦІЯ ПРО дивідендів (опубліковано 03.05.2017р.) [pdf]
20 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
21 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
22 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
23 Принципи корпоративного управління ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
24 Положення про наглядову раду вiд 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
25 ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ВЕЛИКИХ УГОД (опубліковано 28.04.2017р.) [pdf]
26 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2016 рік (опубліковано 27.04.2017р) [pdf]
27 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №2 / 2017 від 21.04.2017. (опубліковано 26.04.2017р.) [pdf]
28 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 21.04.2017 Г (опубліковано 21.04.2017г.) [pdf]
29 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 21.04.2017 Г. (опубліковано 21.04.2017р.) [pdf]
30 Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 03.04.2017р) [pdf]
31 Звіти за 2017 рік [rar]
32 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1/2017 від 24.03.2017р. (опубліковано 25.03.2017р.) [DOC]
33 Особая информация о изменении состава должностных лиц (опубликовано 24.03.2017г.) [pdf]
34 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 21 квітня 2017 року (опубліковано 13.03.2017р) [pdf]
35 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 14.02.2017 Р. (опубліковано 16.02.2017р) [pdf]
36 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 09.11.2016 Г (опубліковано 14.11.2017р) [pdf]
37 ДОВІДКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 2016 [pdf]
38 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 26.03.2016 Г [pdf]
39 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 25.03.2016 [pdf]
40 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ ВIД 25.03.2016 [pdf]
41 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 25.03.2016 [pdf]
42 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВIД 25.03.2016 [pdf]
43 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2016 від 25.03.2016. [pdf]
44 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 25 березня 2016 року [pdf]
45 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 20.01.2016 Г [pdf]
46 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2015 рік [pdf]
47 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 23.03.2015 Г [pdf]
48 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» 1/2015 від 20.03.2015. [pdf]
49 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 20 березня 2015 року [png]
50 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2014 рік [rar]
51 ДОВІДКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 2014 [jpg] [pdf]
52 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2013 рік» [rar]
53 ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 08.04.2014 [jpg] [jpg] [pdf]
54 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 01.04.2014 Р. [pdf]
55 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 28.03.2014 [png] [png] [pdf]
56 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ВIД 28.03.2014 [pdf]
57 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 28.03.2014 [pdf]
58 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВIД 28.03.2014 [pdf]
59 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2014 від 28.03.2014. [png] [pdf]
60 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 28 березня 2014 року [pdf]
61 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2013 рік [rar]
62 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 31.12.2013 Р. [pdf]
63 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 30.10.2013 Г. [pdf]
64 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2012 рік». [rar]
65 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2013 від 25.03.2013. [pdf]
66 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 22 березня 2013 року [pdf]
67 ЗВІТ ЕМІТЕНТА за 2012 рік [rar]
68 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2011 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2011 рік» [pdf]
69 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2012 на 30.03.2012. [pdf]
70 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 30 березня 2012 року [pdf]
71 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2011 РІК [pdf]
72 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» №2 / 2011 на 04.07.2011. [pdf]
73 Скликання позачергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 4 липня 2011 року [png]
74 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» №1/2011 на 11.04.2011. [pdf]
75 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2010 РІК [pdf]
76 Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців та громадських формувань не видаються. Побачити запис до ЄДР можна на сайті Міністерства юстиції України usr.minjust.gov.ua. [pdf]
77 Інформація про ревізійну комісію, ревізора, аудитора Товариства та корпоративного секретаря [pdf]
78 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2010 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2010 рік» [pdf]
79 Річну фінансову та звітність за 2016 рік і річну консолідовану фінансову звітність за 2016 рік разом з аудиторським висновком розміщено на даному сайті в складі "Річний інформації емітента цінних паперів за 2016 рік" [pdf]
80 Річну фінансову та звітність за 2015 рік і річну консолідовану фінансову звітність за 2015 рік разом з аудиторським висновком розміщено на даному сайті в складі "Річний інформації емітента цінних паперів за 2015 рік" [pdf]
81 Річна фінансова звітність за 2014 рік, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, звіт і висновок незалежного аудитора по цій звітності розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2014 рік» [rar]
82 Звіти за 2016 рік: 1 КВАРТАЛ 2016 року [rar]
83 Звіти за 2016 рік: 1 ПІВРІЧЧЯ 2016 року [rar]
84 ЗВІТИ ЗА 2016 РІК: 9 МІСЯЦІВ 2016 року [rar]
85 ЗВІТ ЗА 2016 рік [rar]
86 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 1 КВАРТАЛ 2015 року [rar]
87 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 1 ПІВРІЧЧЯ 2015 року [rar]
88 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 9 МІСЯЦІВ 2015 року [rar]
89 Відособлена звітність за 2015 рік [rar]
90 Консолідована звітність за 2015 рік [rar]
91 ЗВІТИ ЗА 2014 РІК: 1 КВАРТАЛ 2014 року [rar]
92 Звіт за 1 ПІВРІЧЧЯ 2014 року [rar]
93 Звіт за 9 МІСЯЦІВ 2014 року [rar]
94 Звіт за 2014 рік [rar]
95 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2013 р [pdf]
96 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2013 рік [pdf]
97 БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2013 р [pdf]
98 БАЛАНС ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
99 БАЛАНС ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
100 БАЛАНС ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 РОКУ [pdf]
101 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
102 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
103 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 1 квартал 2013 року [pdf]
104 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року [pdf]
105 Баланс за 9 місяців 2012 року [pdf]
106 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 рік [pdf]
107 Баланси за 2012 рік [pdf]
108 ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ, СВІДЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СУСПІЛЬСТВА [jpg]
109 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА [pdf]
110 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА ВІД 29.03.2016 Р. [pdf]
111 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 25.03.2016 [pdf]
112 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА ВІД 26.01.2016 Р. [pdf]
113 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА [pdf]
114 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 І БІЛЬШЕ відсотків голосуючих акцій [pdf]
115 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: квітень 2011 [pdf]