Завантаження

Ім'я Файл
1 Особлива інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента (опубліковано 22.12.2018р.) [htm]
2 повідомлення акціонерам про дівіденди за 2017р (опубліковано 21.09.2018р) [doc]
3 Особлива інформація "про зміну типу АТ" (опубліковано 18.09.2018р) [doc]
4 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 10.09.2018 (опубліковано 17.09.2018р.) [doc]
5 Положення про наглядову раду вiд 10.09.2018 (опубліковано 17.09.2018р.) [doc]
6 Принципи корпоративного управління ВIД 10.09.2018 (опубліковано 10.09.2018р.) [docx]
7 ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД 10.09.2018Г. (ОПУБЛІКОВАНО 17.09.2018Г.) [doc]
8 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 10.09.2018 (опубліковано 17.09.2018р.) [docx]
9 протокол про підсумки голосування №1 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
10 протокол про підсумки голосування №2 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
11 протокол про підсумки голосування №3 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
12 протокол про підсумки голосування №4 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
13 протокол про підсумки голосування №5 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
14 протокол про підсумки голосування №6 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
15 протокол про підсумки голосування №7 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
16 Особлива інформація про дівіденди (опубліковано 14.09.2018р.) [doc]
17 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 07.09.2018р.) [doc]
18 ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 10.09.2018Р. (ОПУБЛІКОВАНО 07.08.2018Р.) [doc]
19 ЗВІТ ЗА 2018 РІК: 1 КВАРТАЛ 2018 РОКУ [rar]
20 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік (опубліковано 24.04.2018р) [doc]
21 Особлива інформація "Про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочиннів" (опубліковано 13.04.2018р.) [doc]
22 Особлива інформація "Про зміну складу посадових осіб емітента" (опублікована 13.04.2018г.) [doc]
23 Протокол Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018г. (Опубліковано 13.04.2018г.) [doc]
24 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 06.04.2018р.) [doc]
25 Повідомлення про зміни до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 27.03.2018р) [doc]
26 Про скликання річних загальних зборів АТ, які відбудуться 10.04.2018р. (опубліковано 06.03.2018р.) [doc]
27 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства (ОПУБЛІКОВАНО 07.02.2018Р) [doc]
28 Особлива інформація про дівіденди (опубліковано 28.02.2018р.) [doc]
29 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (опубліковано 07.02.2018р) [doc]
30 Протокол позачергових загальних зборів від 31.01.2018р. (опубліковано 07.02.2018р.) [doc]
31 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 30.01.2018р.) [doc]
32 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства (опубліковано 04.01.2018р) [doc]
33 Про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 31 січня 2018 року (опубліковано 27.12.2017р.) [doc]
34 ОТЧЕТЫ ЗА 2017 ГОД: 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА [rar]
35 Особлива інформація про згоду на правочини із зацікавленістю (опубліковано 19.07.2017р.) [doc]
36 ОТЧЁТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА [rar]
37 Особлива інформація про виплату дивідендів (опубліковано 12.06.2017р.) [pdf]
38 ІНФОРМАЦІЯ ПРО дивідендів (опубліковано 03.05.2017р.) [pdf]
39 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
40 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
41 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
42 Принципи корпоративного управління ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
43 Положення про наглядову раду вiд 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
44 ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ВЕЛИКИХ УГОД (опубліковано 28.04.2017р.) [pdf]
45 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2016 рік (опубліковано 27.04.2017р) [pdf]
46 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №2 / 2017 від 21.04.2017. (опубліковано 26.04.2017р.) [pdf]
47 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 21.04.2017 Г (опубліковано 21.04.2017г.) [pdf]
48 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 21.04.2017 Г. (опубліковано 21.04.2017р.) [pdf]
49 Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 03.04.2017р) [pdf]
50 Звіти за 2017 рік [rar]
51 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1/2017 від 24.03.2017р. (опубліковано 25.03.2017р.) [DOC]
52 Особая информация о изменении состава должностных лиц (опубликовано 24.03.2017г.) [pdf]
53 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 21 квітня 2017 року (опубліковано 13.03.2017р) [pdf]
54 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 14.02.2017 Р. (опубліковано 16.02.2017р) [pdf]
55 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 09.11.2016 Г (опубліковано 14.11.2017р) [pdf]
56 ДОВІДКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 2016 [pdf]
57 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 26.03.2016 Г [pdf]
58 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 25.03.2016 [pdf]
59 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ ВIД 25.03.2016 [pdf]
60 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 25.03.2016 [pdf]
61 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВIД 25.03.2016 [pdf]
62 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2016 від 25.03.2016. [pdf]
63 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 25 березня 2016 року [pdf]
64 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 20.01.2016 Г [pdf]
65 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2015 рік [pdf]
66 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 23.03.2015 Г [pdf]
67 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» 1/2015 від 20.03.2015. [pdf]
68 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 20 березня 2015 року [png]
69 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2014 рік [rar]
70 ДОВІДКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 2014 [jpg] [pdf]
71 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2013 рік» [rar]
72 ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 08.04.2014 [jpg] [jpg] [pdf]
73 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 01.04.2014 Р. [pdf]
74 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 28.03.2014 [png] [png] [pdf]
75 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ВIД 28.03.2014 [pdf]
76 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 28.03.2014 [pdf]
77 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВIД 28.03.2014 [pdf]
78 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2014 від 28.03.2014. [png] [pdf]
79 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 28 березня 2014 року [pdf]
80 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2013 рік [rar]
81 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 31.12.2013 Р. [pdf]
82 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 30.10.2013 Г. [pdf]
83 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2012 рік». [rar]
84 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2013 від 25.03.2013. [pdf]
85 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 22 березня 2013 року [pdf]
86 ЗВІТ ЕМІТЕНТА за 2012 рік [rar]
87 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2011 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2011 рік» [pdf]
88 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2012 на 30.03.2012. [pdf]
89 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 30 березня 2012 року [pdf]
90 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2011 РІК [pdf]
91 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» №2 / 2011 на 04.07.2011. [pdf]
92 Скликання позачергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 4 липня 2011 року [png]
93 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» №1/2011 на 11.04.2011. [pdf]
94 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2010 РІК [pdf]
95 Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців та громадських формувань не видаються. Побачити запис до ЄДР можна на сайті Міністерства юстиції України usr.minjust.gov.ua. [pdf]
96 Інформація про ревізійну комісію, ревізора, аудитора Товариства та корпоративного секретаря [pdf]
97 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2010 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2010 рік» [pdf]
98 Річну фінансову та звітність за 2016 рік і річну консолідовану фінансову звітність за 2016 рік разом з аудиторським висновком розміщено на даному сайті в складі "Річний інформації емітента цінних паперів за 2016 рік" [pdf]
99 Річну фінансову та звітність за 2015 рік і річну консолідовану фінансову звітність за 2015 рік разом з аудиторським висновком розміщено на даному сайті в складі "Річний інформації емітента цінних паперів за 2015 рік" [pdf]
100 Річна фінансова звітність за 2014 рік, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, звіт і висновок незалежного аудитора по цій звітності розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2014 рік» [rar]
101 Звіти за 2016 рік: 1 КВАРТАЛ 2016 року [rar]
102 Звіти за 2016 рік: 1 ПІВРІЧЧЯ 2016 року [rar]
103 ЗВІТИ ЗА 2016 РІК: 9 МІСЯЦІВ 2016 року [rar]
104 ЗВІТ ЗА 2016 рік [rar]
105 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 1 КВАРТАЛ 2015 року [rar]
106 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 1 ПІВРІЧЧЯ 2015 року [rar]
107 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 9 МІСЯЦІВ 2015 року [rar]
108 Відособлена звітність за 2015 рік [rar]
109 Консолідована звітність за 2015 рік [rar]
110 ЗВІТИ ЗА 2014 РІК: 1 КВАРТАЛ 2014 року [rar]
111 Звіт за 1 ПІВРІЧЧЯ 2014 року [rar]
112 Звіт за 9 МІСЯЦІВ 2014 року [rar]
113 Звіт за 2014 рік [rar]
114 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2013 р [pdf]
115 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2013 рік [pdf]
116 БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2013 р [pdf]
117 БАЛАНС ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
118 БАЛАНС ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
119 БАЛАНС ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 РОКУ [pdf]
120 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
121 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
122 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 1 квартал 2013 року [pdf]
123 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року [pdf]
124 Баланс за 9 місяців 2012 року [pdf]
125 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 рік [pdf]
126 Баланси за 2012 рік [pdf]
127 ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ, СВІДЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СУСПІЛЬСТВА [jpg]
128 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА [pdf]
129 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА ВІД 29.03.2016 Р. [pdf]
130 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 25.03.2016 [pdf]
131 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА ВІД 26.01.2016 Р. [pdf]
132 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА [pdf]
133 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 І БІЛЬШЕ відсотків голосуючих акцій [pdf]
134 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: квітень 2011 [pdf]