Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Белая Церковь

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

По состоянию на 30.10.2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА, ТИПА И/ИЛИ КЛАССА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦ

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (станом на 30.01.2013г.)
ПОСАДОВІ ОСОБИ

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Кіль- кість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред' явника

приві- лейовані іменні

приві- лейовані на пред' явника

1

2

5

6

7

8

9

10

Голова Правлiння ПАТ "ДнСЗ"-генеральний директор заводу

Тараненко Сергiй Дмитрович

47467

18.64668000000

47467

0

0

0

Перший заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Крячко Валерiй Олександрович

1

0.00039000000

1

0

0

0

Заступник голови Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Запривода Юрiй Петрович

4

0.00157000000

4

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ", головний бухгалтер

Єлисеєва Свiтлана Павлiвна

17891

7.02821000000

17891

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Сидоренко Тамара Павлiвна

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Корноухова Клара Володимирiвна

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння ПАТ "ДнСЗ"

Тлябiчев Адам Магомедович

1

0.00040000000

1

0

0

0

Голова Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Краснов Загiд Геннадiйович

41112

16.15022000000

41112

0

0

0

Заступник голови Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Литвин Григорiй Федорович

1

0.00040000000

1

0

0

0

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Сосновський Мирон Ярославович

1

0.00039000000

1

0

0

0

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Тараненко Iрина Вiкторiвна

26

0.01021000000

26

0

0

0

Член Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

Левiн Iгор Абрамович

46574

18.29588000000

46574

0

0

0

Особи, що володіють 10 відсотків та більше акцій ПАТ «ДнСЗ»

Найменування юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Краснов Загiд Геннадiйович

41112

16.15022000000

41112

0

0

0

Левiн Iгор Абрамович

46574

18.29588000000

46574

0

0

0

Сосновський Iван Миронович

46573

18.29549000000

46573

0

0

0

Тараненко Сергiй Дмитрович

47467

18.64668000000

47467

0

0

0

Голова Правління ПАТ «ДнСЗ»- генеральний директор завода Тараненко С.Д.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team