Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Комсомольск

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента

Повідомлення про виникнення особливої емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»;
2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел.(0562) 34-70-03, (0562)38-44-07, факс (056) 790-21-22;
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua, tat@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

1. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко Сергія Дмитровича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ№ 209614, виданий  01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 14 років 1 місяць.
2. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень першого заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ» Крячко Валерія Олександровича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ№ 978083, виданий  01.12.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді- 14 років 1 місяць.
3. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ» Заприводи Юрія Петровича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ №220053, виданий  26.03.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0015%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 4 роки 10 місяців.
4. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ «ДнСЗ» Єлисеєвої Світлани Павлівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Паспорт серія № АК 394202, виданий  26.11.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді - 15 років 1 місяць.
5. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ «ДнСЗ» Сидоренко Тамари Павлівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Паспорт серія АЕ№ 401225, виданий  29.11.1996 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді - 15 років 1 місяць.
6. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ «ДнСЗ» Корноухової Клари Володимирівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Паспорт серія АК № 912067, виданий  03.04.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді - 3 роки 11 місяців.
7. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ «ДнСЗ» Тлябічева Адама Магометовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АК№ 111257, виданий  09.03.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в   Днiпропетровськiй областi .               
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 2 роки 11 місяців.
8. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Краснова Загіда Геннадійовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АМ № 478589, виданий  05.09.2001 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 12 років 1 місяць.
9. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень заступника голови Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Литвина Григорія Федоровича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ №903444, виданий 22.12.1997 Жовтневий РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 9 років 10 місяців.
10. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Сосновського Мирона Ярославовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ№ 488511, виданий  21.02.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi .
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 15 років 1 місяць.
11. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Левіна Ігоря Абрамовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ №576354, виданий  01.04.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 2 роки 11 місяців.
12. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Тараненко Ірини Вікторівни  в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Паспорт серія АЕ №209617, виданий  01.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй областi.              
Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0003 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді - 7 років.
13. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано на посаду голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко Сергія Дмитровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління . Паспорт серія АЕ№ 209614, виданий  01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Акціями ПАТ «ДнСЗ» не володіє. Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років - Голова Правління ВАТ "ДнСЗ"- генеральний директор заводу, голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу, член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».

14. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Крячко Валерія Олександровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління. Рішенням Правління ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. Крячко Валерія Олександровича  обрано на посаду першого заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ». Паспорт серія АЕ№ 978083, виданий  01.12.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Акціями ПАТ «ДнСЗ» не володіє. Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років- перший заступник голови Правління ВАТ "ДнСЗ", директор з економіки та фінансів  ВАТ "ДнСЗ", перший заступник голови Правління ПАТ «ДнСЗ», директор з економіки та  фінансів ПАТ «ДнСЗ», член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКО».
15. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Заприводу Юрія Петровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління. Рішенням Правління ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. Заприводу Юрія Петровича обрано заступником голови Правління ПАТ «ДнСЗ».  Паспорт серія АЕ №220053, виданий  26.03.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 4 простих іменних акції. Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0015%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років- заступник голови Правління ВАТ "ДнСЗ", директор з виробництва ВАТ "ДнСЗ", заступник голови Правління ПАТ «ДнСЗ», директор з виробництва ПАТ «ДнСЗ».
16. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Єлисеєву Світлану Павлівну в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління.. Паспорт серія № АК 394202, виданий  26.11.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Акціями ПАТ «ДнСЗ» не володіє. Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймала протягом останніх п`яти років- головний бухгалтер ВАТ "ДнСЗ", член Правління  ВАТ "ДнСЗ", головний бухгалтер ПАТ «ДнСЗ», член Правління ПАТ «ДнСЗ» , ревізор  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКО».
17. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Сидоренко Тамару Павлівну в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління. Паспорт серія АЕ№ 401225, виданий  29.11.1996 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Акціями ПАТ «ДнСЗ» не володіє. Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймала протягом останніх п`яти років- комерційний директор ВАТ «ДнСЗ», член Правління  ВАТ “ДнСЗ”, комерційний директор  ПАТ «ДнСЗ», член Правління  ПАТ «ДнСЗ».
18. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Корноухову Клару Володимирівну в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління. Паспорт серія АК № 912067, виданий  03.04.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Акціями товариства не володіє.Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймала протягом останніх п`яти років - головний конструктор ПКВ ВАТ «ДнСЗ», член Правління ВАТ "ДнСЗ",   головний конструктор ПКВ ПАТ «ДнСЗ», член Правління ПАТ «ДнСЗ».
19. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Тлябічева Адама Магометовича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління. Паспорт серія АК№ 111257, виданий  09.03.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в   Днiпропетровськiй областi.               
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 1 проста іменна акція.Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років - начальник механозаготівельного цеху стрілочного виробництва ВАТ "ДнСЗ, начальник механозаготівельного цеху ВАТ «ДнСЗ», член Правління ВАТ  "ДнСЗ", начальник механозаготівельного цеху ПАТ «ДнСЗ», член Правління ПАТ «ДнСЗ».
20. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Краснова Загіда Геннадійовича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. Краснова Загіда Геннадійовича обрано головою Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ». Паспорт серія АМ № 478589, виданий  05.09.2001 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 1 проста іменна акція .Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років - Голова Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ", голова Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ", голова Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» ,член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ».
21. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Литвина Григорія Федоровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014р. Литвина Григорія Федоровича обрано заступником голови Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ». Паспорт серія АЕ №903444, виданий 22.12.1997 Жовтневий РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 1 проста іменна акція .Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років - заступник голови Спостережної ради ВАТ “ДнСЗ”, директор з безпеки ВАТ «ДнСЗ», заступник голови Наглядової ради ВАТ “ДнСЗ”, директор з безпеки ПАТ «ДнСЗ»,  заступник голови Наглядової ради ПАТ “ДнСЗ”.
22. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Тараненко Ірину Вікторівну  в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт серія АЕ №209617, виданий  01.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй областi.              
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 1 проста іменна акція.Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ»
0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, , на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймала протягом останніх п`яти років - голова Спостережної (Наглядової) ради (ЗАТ (ПрАТ) "ТАКО"), член Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ", член Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ", член Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».
23. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Буханцова Олега Васильвича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт серiя ВВ №504768 13.07.1998, виданий  Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області.         
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 1 проста іменна акція.Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ»
0, 0004 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади , які обіймав протягом останніх п`яти років – директор ТОВ «КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ», Голова Правління ПрАТ «ЮГТРАНССТРОЙ», Генеральний директор ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2».
24. Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮГТРАНССТРОЙ-2» в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ 21853652.
Розмір пакета  акцій ПАТ «ДнСЗ» - 44 простих іменних акцій .Частка у статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ»
0,0173%. Строк,  на який обрано – 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Перший заступник  голови Правління ПАТ «ДнСЗ» В.О. Крячко

 

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team